Xpoint
   [ ]

: [ ]
2016-05-18 21:22:57 [] []

.
|!
|

,

! 1.![[01., , . ]]! [[02.]]! [[03. ]]! [[04.]]! ( )! ............... [[58. ]]

, -, . . .

, .

, , , , . - .. .
, , .

, - .htm

UTF8.

, |!

! ! !
! ! !

, .

, . 112.
- , , , @KonstruktorRj [0] [N].

[[01., , . ]]
[[14.- ( )]]
[[15.]]
[[18. ]]
[[25., , , .]]
[[37. ]]
[[40.]]
[[41.]]
[[43.]]
[[44.]]
[[50. ]]
[[54.]]

, [14] [N], [15] [N], [18] [N] .

, , , [14] [N 1] .

, , 58 , .

! 1.! [[01., , . ]]! [[02.]]! [[03. ]]! [[04.]]! ( )! ............... [[58. ]]

|! |.

20090224.1006370211.20160310.100011 0484.html (, )

5 * 931 * 783

, , 1) 2) . 3)
.

, , .

[[01., , . ]]
[[02.]]
[[14.- ( )]]
[[15.]]
[[18. ]]
[[25., , , .]]
[[37. ]]
[[40.]]
[[41.]]
[[43.]]
[[44.]]
[[50. ]]
[[54.]]

[[01., , . ]]
[[08. ]]

971.

. . : . , , , , .

​​ - , .

, -, . . . .

, .

, , , , . - .. .
, , .
, . .

, , , .

[code]#!/usr/bin/perl -w
use utf8; # говоÑÐ¸Ñ Perl ÑÑо код нÐшÐй пÑогÑÐммРнÐписÐн в кодиÑовкРutf8.
use open qw(:std :utf8); # говоÑÐ¸Ñ Perl ÑÑо всРпоÑоки STDIN, STDOUT, STDERR доÐÐÐ½Ñ ÑÐÐоÑÐÑÑŒ с utf8.
use warnings;
sleep(10);
 
my $str = "abc";
    $str =~ /(((a)(b))(c))/;
    print "1: $1 2: $2 3: $3 4: $4 5: $5\n";
    # prints: 1: abc 2: ab 3: a 4: b 5: c
sleep(10);
 

 
@BUFFER_temp = ();
$GLOBAL_lichylnyk = 0; $zvIryuvalnik = 0;
 
$FileNazva_1 = 'OPAfile.txt';
$Nazvadopovnjuvach = 'New_';
$FileNazva_2 = $Nazvadopovnjuvach.$FileNazva_1;
$FileNazva_3 = $Nazvadopovnjuvach.$FileNazva_2;
 

$Rjadky = 0;
 
$N = 1;
@KonstruktorRjadkiv = ([59][$N]);
                     for($U=0;$U<=58;$U++)
                            {
                                @KonstruktorRjadkiv [$U][$N-1]= ('|! ');
                                @KonstruktorRjadkiv [58][$N-1]= ('|! | '. "\n";);
                            }
 
print "$FileNazva_2";
 
open FILEHANDLE_2, ">>$FileNazva_2";
       #ÐÑдкÑиÑмо ÑÐйРдÐÑ&#143; ÑиÑÐннÑ&#143; Ñ Ñ&#129;ÑвоÑимо Ñншого ÑÐйÐу, дÐÑ&#143; ÐÐпиÑ&#129;у в нього ÐмÑнÐного ÑÐкÑ&#129;Ñу.
open FILEHANDLE_1, $FileNazva_1;
 
open FILEHANDLE_3, ">>$FileNazva_3";
 

sub Vpysuvats{
                   

       if($zvIryuvalnik-$N >=2)
                   {
                        $N = $zvIryuvalnik;
                                                 for($U=0;$U<=57;$U++)
                            {
                                @KonstruktorRjadkiv [$U][$N-1]= ('|! ');
                                @KonstruktorRjadkiv [58][$N-1]= ('|! | '. "\n";);
                            }
                    }
 
}
 

while (defined (my $file_line = <FILEHANDLE_1>)) {
 
sub Ste
    {
        if ($zvIryuvalnik-$GLOBAL_lichylnyk>=2)
        { #ÐÐок Ñ&#129;ÑÐÐÐннÑ&#143; ÐÐ ÐÑÑиÐьникÐми
                 print 'Ste Ste Ste Ste Ste Ste Ste Ste Ste Ste Ste Ste';
                   
print $file_line; print "/n";
                 #push @BUFFER_temp, $file_line;
                                Vpysuvats;
                                   $temp2= @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk];
                                   $temp3= $temp2. ' |';
                                   $temp4= $temp3. "\n";
                                   @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk]= $temp4;
                                   print FILEHANDLE_2 "$BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk]";
                 $GLOBAL_lichylnyk++;
 

 
}
    }
 
$Rjadky++;
        print " Tse rjadok $Rjadky\n";
        for ($i=0; $i<=$GLOBAL_lichylnyk; $i++)
             {
                print "A sho my maemo $i @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk]\n";
             }
             #sleep 30;
        
#@BUFFER_temp = ();
        if ($file_line =~ m/(^.*(([0-9]{3}) (.*) )$)/) #ШукÐÑмо ÑиÑ&#129;Ðо Ð ÑÑÑŒÐ¾Ñ ÑиÑÑ Ð² коÐному ÑÑ&#143;дку Ñ Ð²Ð¸Ð´ÑÐÑ&#143;Ñмо окÑÐмо ÑиÑ&#129;Ðо Ñ ÐÐÐишившийÑ&#129;ÑŒ у ÐÐÐишку подÐÐьший ÑÑ&#143;док
           {
                   print 'elsif 0';
                   
$zvIryuvalnik++;
                   Ste;
                   print "1: $1 2: $2 3: $3 4: $4 5: $5 6: $6 7: $7 8: $8\n";
                   $temp = $1;
                   $temp =~ s/\s+$//;#ÐÑоÐÑ Ð¾ÑÑ&#129;ÐÑÑŒ "ÑвоÑ&#129;ÑовÑÐ" пÑоÐÐÐÑ, годиÑÑ&#129;Ñ&#143;
                   $temp = ' |!'. $temp;# допиÑ&#129;ÐÑи Ñ&#129;поÑÐÑку ÑоÐдÑÐьник ÑÐÐÐиÑÑ
                            print "GLOBAL_lichylnyk: $GLOBAL_lichylnyk temp: $temp \n";
                                  #push $BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk], $temp;
                                   $temp2= @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk];
                                   $temp3= $temp2.$temp;
                                   @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk]= $temp3;
                                   
$nomer = $2;
 
@KonstruktorRjadkiv [0][$N-1]= $temp3;
                   

            }
 
elsif ($file_line =~ /(^.*([0-9]{3})(.*)$)/)
            {
                   $zvIryuvalnik++;
                   print 'elsif 1';
                   
print 'Ste';
                   
Ste;
                   
print "1: $1 2: $2 3: $3 4: $4 5: $5 6: $6 7: $7 8: $8\n";
                   $temp = $1;
                   $temp =~ s/\s+$//;#ÐÑоÐÑ Ð¾ÑÑ&#129;ÐÑÑŒ "ÑвоÑ&#129;ÑовÑÐ" пÑоÐÐÐÑ, годиÑÑ&#129;Ñ&#143;
                   $temp = ' |!'. $temp;# допиÑ&#129;ÐÑи Ñ&#129;поÑÐÑку ÑоÐдÑÐьник ÑÐÐÐиÑÑ
                                   print "GLOBAL_lichylnyk: $GLOBAL_lichylnyk temp: $temp \n";
                                   #push $BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk], $temp;
                                   $temp2= @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk];
                                   $temp3= $temp2.$temp;
                                   @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk]= $temp3;
                                   
@KonstruktorRjadkiv [0][$N-1]= $temp3;
                   
}
 
elsif ($file_line =~/(\[{2}([0-9]{2})\.[^\[\]]*\]{2})/)
            {
                   print 'elsif 2';
                   

                   

                   $temp = $1;
                   $temp =~ s/\s+$//;#ÐÑоÐÑ Ð¾ÑÑ&#129;ÐÑÑŒ "ÑвоÑ&#129;ÑовÑÐ" пÑоÐÐÐÑ, годиÑÑ&#129;Ñ&#143;
                   $temp = ' |!'. $temp;# допиÑ&#129;ÐÑи Ñ&#129;поÑÐÑку ÑоÐдÑÐьник ÑÐÐÐиÑÑ
                                  #push $BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk], $temp;
                                   $temp2= @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk];
                                   $temp3= $temp2.$temp;
                                   @BUFFER_temp[$GLOBAL_lichylnyk]= $temp3;
                                   
$nomer = $2;
 
@KonstruktorRjadkiv [$nomer][$N-1]= $temp3;
                                   
}
 

 

        #sleep(25);
        #print "A thi zminulysja zminni? 1: $1 2: $2 3: $3 4: $4 5: $5 6: $6 7: $7 8: $8\n";
        #sleep(25);
 
}
 
print FILEHANDLE_3 "@KonstruktorRjadkiv";
 
# $file_line =~ m/^.([0-9]{3}s (.*) )$/;
#$file_line =~ m/^.([0-9]{3}[A-Za-z]+(\.[09]*)?)([CF])$/;
 
# s - ÑÐ Ñ&#129;пÐÑÑÐÐьний Ñ&#129;имвоÐ, Ñ&#143;кий вкÐÐÑƒÑ Ð½Ð Ðудь-Ñ&#143;кий Ñ&#129;имвоРРпÑдмноÐини пÑоÐÑÐÑŒÐ½Ð¸Ñ (пÑоÐÑÐ, ÑÐÐуÐÑ&#143;ÑÑÑ&#143;, etc ...) УÑоÑню. вкÐÐÑƒÑ Ð½Ð Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸Ñний пÑоÐÑÐьний Ñ&#129;имвоÐ.
# ^ - в конÑÐйнÐÑÑ ÐÐпÐÑÐÑÐннÑ&#143; Ð&#157;у ÑоÐÑо пÐÑÐвÐÑÑÐннÑ&#143; ÐнÐÑÐннÑ&#143;
# ÐÐÑ&#129;Ñо викоÑиÑ&#129;ÑовуÑÑÑŒÑ&#129;Ñ&#143; поÑ&#129;ÐÑдовнÑÑ&#129;ÑÑŒ .* дÐÑ&#143; поÐнÐÑÐннÑ&#143; Ðудь-Ñ&#143;кої кÑÐькоÑ&#129;ÑÑ Ðудь-Ñ&#143;ÐºÐ¸Ñ Ñ&#129;имвоÐÑв мÑРдвомРÑÐÑ&#129;ÑинÐми ÑÐгуÐÑ&#143;Ñного виÑÐÐу.
 

 

close FILEHANDLE_2;
 
close FILEHANDLE_1;
 
close FILEHANDLE_3;
 

 
#(*) -
 
#ОпÐÑÐÑÑÑ&#143;, Ñ&#143;кРпоÐнÐÑÐÑÑÑŒÑ&#129;Ñ&#143; кÑÐпкою "." поÑÐ´Ð½ÑƒÑ Ð´Ð²Ñ ÑÐкÑ&#129;ÑÐ¾Ð²Ñ ÐмÑннÑ. Ð*ÐÐуÐÑŒÑÐÑом ÑÑÑÑ— дÑÑ— Ñ ÑÑÐÑÑй ÑÑ&#143;док, Ñ&#143;кий доÑÑÐ²Ð½ÑŽÑ Ð¿ÐÑшому Ñ Ð´Ñугому ÑÑ&#143;дкÐм ÑÐÐом вÐÑ&#143;Ñим. Ð&#144;нгÐÑйÑ&#129;ькою мовою опÐÑÐÑÑÑ&#143; оÐ'ÑднÐннÑ&#143; Ð´Ð²Ð¾Ñ ÑÑ&#143;дкÑв ÐвÐÑÑŒÑ&#129;Ñ&#143; "concatenation". Ð&#157;РмÐÑŽÑи кÑÐÑого вÐÑÑÐнÑу, Ñ&#143; Ðуду ÐвÐÑи Ñ—Ñ— конкÐÑÐнÐÑÑÑÑŽ (нРÑ&#129;ÐÑƒÑ Ñ&#129;пÑиймÐÑÑÑŒÑ&#129;Ñ&#143; Ñ&#143;к дуÐÐ ÑоÐумнРÑ&#129;Ðово - Ñ ÑРоÑ&#129;новнРпÑиÑинРйого вÐивÐннÑ&#143;).
 

  __END__[/code]

2  5  [] aka KPbIC(9/176)[]
. .
14  [] Jared(0/26)[]
CSV (Comma Separated Values) - . . - CSV. .
[] []

, , .. . , TiddlyWiki.

. ? , . ?

[code] sub Vpysuvats{

       if($zvIryuvalnik-$N >=2)
                   {
                        $N = $zvIryuvalnik;
                                                 for($U=0;$U<=57;$U++)
                            {
                                @KonstruktorRjadkiv [$U][$N-1]= ('|! ');
                                @KonstruktorRjadkiv [58][$N-1]= ('|! | '. "\n";);
                            }
                    }
 
}[/code]

11  [] aka KPbIC(9/176)[]
Perl, :
#! /usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
Powered by POEM™ Engine Copyright © 2002-2005